Retningslinjer

RETNINGSLINJER OG VIGTIG INFORMATION TIL FITNESS- OG MEDICALFITNESSMEDLEMMER

Der vil være noget, som ikke er muligt nu i denne overgangssituation, men som (forhåbentligt) bliver muligt senere. Vi følger naturligvis alle retningslinjer efter et forsigtighedsprincip.

Medlemskaber genåbnes – ingen betaling i juni
Alle medlemskaber åbnes igen. Vi har valgt, at du ikke skal betale for dit medlemskab i juni (gælder både fitness- og medicalfitnessmedlem). Den kommende tid handler om, at alle skal tilpasse sig de nye rutiner og vi håber, du har forståelse for, at noget ikke kan lade sig gøre pt. og at alting ikke er, som det var før nedlukningen.

Bero
Fitnessmedlem: Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, kan du sende os en mail på centerleder@fysiodanmarkvejle.dk eller fitness@fysiodanmarkvejle.dk.

Medicalfitnessmedlem: Medicalfitnessmedlemskab kan ikke berostilles. Ønsker du ikke at træne, skal du derfor opsige dit medlemskab. Det gøres ved at skrive til Line på line@fysiodanmarkvejle.dk

Medicalfitness – opfølgning med fysioterapeut
Du skal som medicalfitnessmedlem kontakte din fysioterapeut snarest muligt for at få tilpasset dit træningsprogram.

Overblik over retningslinjer:
På grund af forsamlingsforbuddet må der være max 50 personer i træningscenteret, foruden de personer som er i hver sal (antallet af personer i hver sal afhænger af antal m2 i salen)
Klæd om hjemme før/efter træning
Medbring håndklæde til brug på sæde/ryglæn ved træning i maskiner
Medbring drikkedunk (vandautomaten er lukket og det er ikke tilladt at fylde sin drikkedunk på toilettet, så fyld den hjemmefra. Vand kan købes i receptionen, 10 kr.)
Medbring egen måtte/tæppe til træning og hold, hvor du plejer at bruge dette (måtte kan købes i receptionen, 79 kr.)
Hold 2 meters afstand
Sprit hænder ofte
Oplever du symptomer på COVID-19, skal du testes og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Overholdes vores retningslinjer ikke, får du først en advarsel. Efter første advarsel får du 4 ugers karantæne eller bortvises.

Fitnesstræning
Vigtigt! Alle SKAL booke træningstid hjemmefra. Vi skal kunne redegøre for hvem, der har været i centeret i hvilket tidsrum ift. evt. smitteopsporing.
Du skal hjemmefra booke et tidsrum. Hver dag er inddelt i tidsrum á 1 times varighed. Du må gerne booke 2 tidsrum, hvis du har brug for mere end 1 time. Det bookede tidsrum er den tid, som du må være i centeret – dvs. 1 time inkl. evt. omklædning (hvis du ikke gør det hjemme). Du må ikke opholde dig i centeret uden for det bookede tidsrum. Der vil være stikprøvekontrol.
Find guide til booking af fitnesstræning på forsiden.

Holdtræning
Klæd om hjemmefra, da omklædningsrum/skabe ikke er til rådighed for deltagere på holdtræning
Når du skal til holdtræning i den store sal eller fyssalen, må du IKKE gå ind/ud gennem hovedindgangen/centeret.
Den store sal: Benyt døren ud mod parkeringspladsen
Fyssalen: Benyt indgangen ved. Boisen/Diætisthuset
Cirkelsalen: Gå gennem centeret direkte til cirkelsalen
Der vil være færre hold samt færre pladser på holdtræning, da der skal være 4 m2 til hver person.
Hvis du vil træne i fitnessområdet/Biocircuit-cirkeltræning før/efter hold, er det vigtigt, at du booker plads online til fitnesstræning også.

Biocircuit cirkeltræning
Træning i Biocircuit cirkeltræning kræver, at du har et log in-armbånd (købes i fitnessreceptionen) eller logger ind ved at scanne QR-koden på log in-standeren via app’en MyWellness. Det er IKKE tilladt at logge ind ved manuelt at skrive mail og kode på skærmen.

Rengøring
Der bliver gjort ekstra grundigt rent hver dag. Derudover er der hver dag i tidsrummet kl. 12-13 lukket for træning. Her bliver alle overflader desinficeret.

Sprit og desinficerende spray
Afsprit hænder ofte og som minimum når du går ind/ud af centeret, omklædningen og holdsal. Derudover når du bruger fremmødeskærmen samt log in-skærmen ved Biocircuit cirkeltræning.
Aftør udstyr og maskiner grundigt efter brug med desinficerende spray, husk at spraye på aftørringspapir og herefter tør af.
Der vil være en sprayflaske med desinficerende spray til hver person, som du tager med rundt under din træning. Husk at aftørre sprayflasken, når du er færdig med træning.

Omklædning, bad og skabe
Skal du til holdtræning må du IKKE klæde om før/efter hold
Skal du til fitnesstræning opfordrer vi til at klæde om hjemme før/efter træning
Hvert omklædningsrum er inddelt i omklædningspladser (8 ved damer og 7 ved herrer). Dvs. der må maks være hhv. 8 og 7 personer i omklædningsrummet.
OBS! Det er ikke muligt at låne hængelås til skabene (medbring selv eller køb i receptionen, 49,-)
Badefaciliteterne er pt. lukket for at nedbringe omklædningstiden og smitterisiko.

Socialt samvær før/efter træning
Vi tilbyder ikke kaffe/brød pt. (det er dog stadig muligt at købe i automaten)
Ønsker man at mødes til socialt samvær før/efter træning, skal dette foregå udenfor.

Medbring drikkedunk – og fyld den op hjemmefra
Vandautomaten er pt. lukket – medbring din egen drikkedunk og fyld den op hjemmefra. Det er muligt at købe vand i receptionen, 10 kr.

Mundbind
Ønsker du at træne med mundbind, kan du medbringe dit eget eller købe hos os til 12 kr. Retningslinjerne for mundbind er, at det må bruges til det er gennemvædet og skal derefter smides ud.

Er du i øget risiko?
Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, bør du udvise stor forsigtighed, når du kommer i centeret.

Hygiejnegebyr
Fitnessmedlem: De nye retningslinjer og den ekstra rengøring kræver mange ressourcer. Der vil derfor fra 1/7 2020 pålægges alle fitnessmedlemskaber et midlertidigt hygiejnegebyr på 15 kr./md.

Donationer
Flere medlemmer har spurgt til muligheden for at støtte med et beløb. Det sætter vi utroligt stor pris på, så tusind tak for det. Der vil snarest være vejledning til dette på hjemmesiden (www.fysiodanmarkvejle.dk), Facebooksiden samt i fitnessreceptionen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 42371007 / 27247102 eller mail centerleder@fysiodanmarkvejle.dk / fitness@fysiodanmarkvejle.dk