BalanceWear®

Formålet med BalanceWear®:

BalanceWear er et kropsbåret hjælpemiddel, der hjælper med at opnå bedre balance, hvilket medfører at patienterne bliver mere selvhjulpne i deres hverdag. Flere kommuner har allerede bevilget vesten, der er registreret i hjælpemiddelbasen under sansestimulerende beklædning. Ved hjælp af et diskret vægtsystem gives sensorisk information til det sensoriske og proprioceptive del af nervesystemet, og herved påvirkes balanceevnen. Der udføres fysiske test, der måler effekten af vesten. Disse test laves før og efter for at kunne vurdere forskellen. Vesten er lavet af velcro, hvorpå der tilføres vægte. Vesten er nem at bære, og der påsættes fleksible vægte på vesten med et velcrosystem. Balancevesten fås med og uden et lændebælte, dette har til formål at give et øget sensorisk input samt at give en bedre stabilitet og støtte. Vesten er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Cindy Gibson Horn. Cindy har igennem de sidste 15 år arbejdet med BalanceWear® vesten i sit daglige arbejde med neurologiske patienter i Californien. Der er lavet flere studier, der viser god effekt på balance, koordination, gangfunktion og reduceret svimmelhed hos patientgrupper som multipel sclerose og ataxi patienter (1,2,3,4). Apopleksi patienter (5), parkinson patienter, neuropati patienter, samt ældre personer, som er faldtruede (6) responderer også positivt, men her mangler evidensbaseret forskning af høj kvalitet. Klinisk ser vi dog gode resultater på disse patientgrupper.

Teori:

Det diskrete vægtsystem giver sensorisk affærens, som formentlig påvirker både den posturale og den spatiale orientering. For at kunne placere vægtene strategisk og derved lokalisere det primære balanceproblem udsættes patienterne for forstyrrelser, der vil bringe dem ud af balance. Dette vil i større eller mindre grad udløse et postural respons. Sandsynligvis vil dette respons bygge på aktivering af muskelsynergier, som derved reetablerer stabiliteten (7). En biomekanisk forståelse af at vægtenes placering vil ændre COP (center of pressure) i retning af den vægtede side, kan dog ikke alene forklare virkningen (4). Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig teoretisk forståelse hvorfor BalanceWear® påvirker de posturale responsmekanismer.

Typiske lidelser, hvor BalanceWear® kan hjælpe:

 • Sclerose
 • Parkinson
 • Ataksi
 • Apoplexi
 • Neuropati
 • Ældre med balanceproblemer

Konsultationer med fysioterapeut:

Patienten konsulterer fysioterapeuten typisk 2 gange over 2 dage. Patientens balance og vestibulære kontrol bliver grundigt undersøgt. Når dysfunktioner er identificeret får patienten en prøvevest på. Herefter re-tester og vægter fysioterapeuten patienten indtil statisk stabilitet er opnået. Slutlig re-testes patientens balance og vestibulære kontrol funktionelt. Vesten skal typisk re-justeres indenfor 3 – 6 måneder eller, hvis der er ændring i sygdommen eller adaption til vesten.

Første konsultation: 90 min - 1.200 kr. (test, afprøvning, opmåling)

Kort samtale omkring fysiske udfordringer ift. balancen. Herudfra vælges et par funktioner f.eks. rejse sig fra en stol, samle noget op fra gulvet eller lign. som patienten fortæller de er udfordret i. Disse bruges som test før/efter vesten. Der laves herefter en test af stabiliteten i stående eller siddende (såfremt man ikke har en stående balance). Denne test vurderer hvor de forskellige vægtlodder skal placeres på selve vesten for at opnå en bedre balance. De funktioner som patienten har nævnt som udfordrende testes, samt en balance/gangtest udføres.

Vestens pris:

 • Uden lændebælte (BW300)              kr. 11.150,-
 • Med lændebælte (OW200)               kr. 12.150,-
 • 1. konsultation u/køb af vest           kr.   1.200,-
 • Undersøgelse, justering, vejledning  kr.  3.350,-
 • Re-justering                                     kr.     840,-

BalanceWear® er registreret i Hjælpemiddelbasen under Sansestimulerende Beklædning og har fået tildelt HMI-Nr.: 105401.

Eksempler på afprøvning af vesten:

I nedenstående film ser vi Theresa. Hun fik Cerebrospinal Ataxi i 2002. Theresa kommer i kørestol, men hun er i stand til at gå korte strækninger med en person under armen. Hun lider meget af svimmelhed, og er ikke i stand til at stå med samlede fødder, desuden har hun udtalt skanderet tale. I dag, med vesten, kan Theresa gå uden person støtte, hun kan gå på trapper, svimmelheden er blevet markant bedre, hun kan udføre ADL aktiviteter uden hjælp fra andre, hun kan stå med samlede fødder og hendes skanderede tale er mindre udtalt.

I nedenstående film ser vi Belinda, en ung MS patient. Hendes umiddelbare udsagn var: ”Jeg har ikke tunge spændingsfølelser i kroppen mere”, ”Det bedste hjælpemiddel nogensinde. Jeg kan få min krop til mere end hvad jeg normalt ville kunne”:

For yderligere information:

Reference:

 1. Gibson-Horn C. Balance-Based Torso-Weighting In People with Ataxia. NAF Annual
  Conference, Las Vegas, March 2014 and Detroit 2012.
 2. Hunt CM, Widener GL, Gibson- Horn C, Allen DD. Postural Control in Standing with and without Balance-Based Torso Weighting in People with Multiple Sclerosis and Healthy Controls. Phys Ther. 2014; 94(10): 1489-1498
 3. Gibson-Horn, C. Balance-Based Torso-Weighting® in a Patient with Ataxia and Multiple Sclerosis: A Case Report. Journal of Neurologic Physical Therapy, September, 2008.
 4.  Crittendon A, O’Neill D, Widener GL, Allen DD. Standing Data Disproves Biomechanical Mechanism for Balance-Based Torso-Weighting. Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95(1): 439.
 5. Gibson-Horn, C., Radtka, S. Balanced Based Torso Weighting®: A Demonstration of the Immediate Impacts on Temporal, Spatial, and Gait Kinematics in a Woman with a Parietal StrokeJournal of Neurologic Physical Therapy. June 11, 2005.
 6. Vincenzo, J. Improved Physical Performance in Elderly with BalanceWear. American Congress of Physical Medicine. October 2015.
 7. Campell AD, Dakin CJ, Carpenter MG. Postural responses explored through classical conditioning. Neuroscience 2009 Dec 15;164