Idrætsskader

FysioDanmark Vejle har fysioterapeuter der har interesse, og efteruddannelse inden for idrætsfysioterapi.

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse, i behandling og genoptræning af personer med idræts relaterede problemer. Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav, som er karakteristisk for den enkelte idrætsgren, og er bevidst om de psykiske aspekter, som kan gøre sig gældende hos en skadet idrætsudøver.

Behandlingen af en person med idræts relaterede skader, vil tage udgangspunkt i en undersøgelse, hvor skaden vurderes og lokaliseres. I vurderingen tages der også hensyn til hvilke disponerende og vedligeholdende faktorer der indgår, samt hvordan disse overvejelser kan medinddrages i forebyggende og behandlingsrelateret fysioterapi. Idrætsfysioterapeuten råder og vejleder i forebyggende træning, i forhold til skader i den enkelte idrætsgren.

Fysioterapeuterne i FysioDanmark Vejle er selv idrætsaktive. Fysioterapeuterne er aktive i større eller mindre grad, inden for følgende idrætsgrene: fodbold, svømning, løb (kort og ultradistance), cykling, svømning, golf, spinning, triathlon.

Idrætsskade