HOLDtræning Som led i behandling

Vi tilbyder forskellige fysioterapeutiske hold. Det kan ofte være en meget effektiv måde, at afslutte sit individuelle behandlingsforløb på.

Holdtræning foregår under supervision af en fysioterapeut, i vores træningslokaler.

Tal med din fysioterapeut hvis du er interesseret i holdtræning, det er din fysioterapeut der indstiller dig til holdtræningen, hvis det er gavnligt for dit forløb. Vi tilbyder en lang række hold, og dækker de fleste af de behov, der er for fysioterapeutisk holdtræning.

Vores hold

Apopleksihold

Om holdet

Træning af gener efter apopleksi – hjerneblødning eller blodprop i hjernen.

Træningen er delt op med en individuel selvstændig træning i maskiner og øvelser. Der er mulighed for støtte til nogle øvelser, hvis dette er nødvendigt. Derefter er der fællestræning i holdtræningsrum, med hovedsagelig fokus på balance og koordination. Der er behov for at den enkelte kan komme ned og op fra gulv. Der kan gives støtte til dette.

Balance/ Funktionshold

Om holdet

Holdet henvender sig til patienter der er udfordret på deres balance og funktion. Formålet med holdet er at give deltageren en bedre balance, stabilitet og styrke. Holdet foregår i den store træningssal samt i kinesis, ca. 30 min hvert sted. I holdsalen vil der primært være fokus på træning af balancen, her anvendes diverse balanceredskaber, redondo bolde, store bolde og lign. Træningen i kinesis er mere funktionelt, her trænes hele kroppen. Der vil tilmed være fokus på balancen og der vil komme små ”mellemstationer” undervejs hvor der inddrages bolde, balanceredskaber. Holdet kan opbygges både som fællestræning og/eller stationstræning samt individuelle øvelser. Balanceøvelserne re- og progredieres ift. den enkelte deltagers niveau.

Kriterier – Eksklusionskriterier for deltagelse på holdet er:

 • Selvstændig stående og gående balance
 • Personstøtte ved balancetræning – dog vil terapeuten assistere undervejs og støtte ved behov
 • Ikke i stand til at kunne benytte store træningsbolde
 • Ikke i stand til at komme op/ned fra gulv
 • Ikke i stand til at kunne træne i kinesis uden personstøtte – dog vil terapeuten hjælpe ved behov

 

NB: Holdet er et fokushold, og ikke et diagnosehold. Går man derfor som vederlagsfri i centret, skal man derfor være tilknyttet et diagnosehold ved siden af. Holdet henvender sig også til borgere uden en specifik diagnose, men som blot ønsker at styrke og bedre deres balance samt generel funktion.

Test: Deltagerne bliver ikke testet ift. holdet, men skal dog være tilknyttet FysioDanmark Vejles vederlagsfrie test såfremt man er vederlagsfri patient.

Blandet neurologiskhold

Om holdet

Holdet er for dem, der har en neurologisk sygdom, som er forholdsvis sjælden, og derfor ikke kan komme på et diagnosehold, eller hvor der skal tages andre hensyn.

Indhold:
Den første halvdel af træningen foregår i easyline, hvor der arbejdes på at få pulsen op, og på at få rørt alle muskelgrupper. Den anden halvdel er der fokus på styrketræning, funktionstræning og balancetræning.

Blandet neurologiskhold

Om holdet

Holdet henvender sig til patienter der er udfordret på deres balance og stabilitet. Formålet med holdet er at give deltageren en bedre balance, stabilitet og styrke primært med fokus på UE og corestabilitet. Holdet foregår i den store træningssal hvor der anvendes udstyr som store bolde, diverse balanceredskaber og måtte. Der kan evt. suppleres med vægte og/eller TRX for at udfordre stabiliteten mere. Der kan på holdet også anvendes generelle stabilitetsøvelser for ankel/knæ/hofte. Holdet kan opbygges både som fællestræning og/eller stationstræning.  Balanceøvelserne re- og progredieres ift. den enkelte deltagers niveau.

Kriterier – Eksklusionskriterier for deltagelse på holdet er:

 • Konstant personstøtte ved balancetræning – dog vil terapeuten assistere såfremt der er behov
 • Ikke i stand til at kunne benytte store bolde
 • Ikke i stand til at komme op/ned fra gulv

NB: Holdet er et fokushold, og ikke et diagnosehold. Deltagerne skal derfor være tilknyttet til et diagnosehold såfremt man kommer i centret på en vederlagsfri diagnose. Den tilknyttede fysioterapeut er ikke primær fysioterapeut for holddeltagerne.  Holdet er dog også henvendt til borgere der blot ønsker at bedre deres balance og generelle funktion.

Test: Deltagerne bliver ikke testet ift. holdet, men skal dog være tilknyttet FysioDanmark Vejles vederlagsfrie test.

Gigthold

Om holdet

Holdet er for patienter som er henvist med en gigtlidelse, hovedsagelig leddegigt og psoriasis-gigt. 

I den første halvdel af træningen følger deltagerne et individuelt træningsprogram i fitnessmaskiner. I den sidste halvdel er der fælles træning hvor vi træner ledbevægelighed, balance, kredsløb og styrke. Her bruger vi store bolde, stepbænke og andre redskaber.

Gigthold (niveau 2)

Om holdet

Der bliver taget hensyn til dårlige led, og øvelserne tilpasses den enkelte. Holdet består af 50-55 min, hvoraf de første 30 min er selvtræning. Det indeholder opvarmning, og et træningsprogram evt. fra fysioterapeuten, der løbende tilrettes undervejs i forløbet. Dernæst er der 25 min fælles træning superviseret af en fysioterapeut. Det består af styrketræning for relevante led, ben, arme, skuldre, ryg, nakke. Almen bevæge -og smidighedstræning, samt kredsløbstræning evt. i form af cirkeltræning. Øvelserne kan variere fra gang til gang.

Gigthold (unge)

Om holdet

For de yngre patienter, der kan presses lidt mere. 

Holdet består af 50-55 min, hvoraf de første 30 min er selvtræning. Det indeholder opvarmning, og et træningsprogram evt. fra fysioterapeuten, der løbende tilrettes undervejs i forløbet. Dernæst er der 25 min fælles træning superviceret af en fysioterapeut. Det består af styrketræning for relevante led, ben, arme, skuldre, ryg, nakke. Almen bevæge -og smidighedstræning, samt kredsløbstræning evt. i form af cirkeltræning. Øvelserne kan variere fra gang til gang.

Hjertehold

Om holdet

Patientgruppe: Hjerteholdet er et specifikt holdtræningstilbud til dem, som har været gennem et genoptræningsforløb efter en hjerte-karsygdom. Hjerteholdet træner flere gange ugentligt, typisk kommer deltagerne på et eller to af holdene. Deltagerne på hjerteholdet får udover selve holdtræningen fri adgang til at benytte træningscentrets faciliteter alle ugen syv dage. FysioDanmark Vejle og FysioDanmark Vejle Fitness samarbejder om hjerteholdstræningen, således at deltagerne indmeldes i fitnesscenteret med mulighed for fri afbenyttelse af træningscenteret og holdtræning, men så ydermere får mulighed for fysioterapeutisk holdtræning på hjertehold.

Formål: Formålet med holdet er at støtte og vedligeholde deltagerne i en aktiv hverdag. Holdet er en fortsættelse af genoptræningen via styrke og konditionstræning, hvilket er med til at fremme kroppens funktion og kredsløb.

Remedier: Træningen vil bestå af traditionel holdtræning, lege/boldspil, træning i fitnesscentret og udendørstræning. Derudover vil hver enkelt deltager få tilrettelagt et individuelt træningsprogram, så denne er rustet til at træne på egen hånd.

Test/retest: Der udføres ingen test på deltagerne. De skal blot være oprettet og tilmeldt ved FysioDanmark Vejle Fitness med et gældende fitness abonnement.

Eksklusionskriterier: Eksklusionskriterierne for deltagelse på holdet er at deltageren har for mange problemstillinger som gør at de ikke vil kunne træne aktivt på holdet. Alternativt hertil vil være torsdagsholdet som fokuserer mere på maskintræning og træning i easyline. Patienten kan også være tilmeldt medical fitness som gør at der løbende vil være opfølgning på deres tilstand.

 • Mandag:     Kl. 7.30 – 8.30       Styrke og kondition. Niveau 1
 • Tirsdag:      Kl. 7.30 – 8.30      Styrke og kondition. Niveau 2
 • Torsdag:     Kl. 9.00 – 10.00     Styrketræning. Niveau 1
 • Fredag:      Kl. 7.30 – 8.30      Styrke og kondition. Niveau 2

Kognitiv Balancehold

Om holdet

Holdet henvender sig til personer der har behov for kognitiv træning samt få bedre balance. Vi vil på holdet have fokus på at træne balance i stående, gående og siddende, der vil komme udfordringer løbende i form af diverse balanceredskaber, step bænke, bolde mv. Tilmed henvender holdet sig også til personer der er udfordret kognitiv. Vi kombinerer balancetræning med kognitive øvelser. Holdet tilpasses til den enkeltes niveau, og øvelserne vil derfor blive re- og progredieret individuelt.

KOLhold

Om holdet

Vi tilbyder fysioterapeutisk holdtræning til borgere med KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. I træningen på KOL-holdet tages der hensyn til hver enkelt deltagers funktionsniveau, og hver deltager får lavet et individuelt træningsprogram. Fysioterapeuten vil støtte og motiverer dig til at få den maximale træningseffekt gennem træningen.

Træningen foregår i fitnesscenteret og i hold træningssalen med cirkeltræning. Du har ydermere mulighed for at bruge fitnesscenteret og andre hold træningstilbud.

Kom til KOL-træning, hvor vi får sved på panden og et smil på læben. Tilmelding via din fysioterapeut eller i receptionen.

Knæhold

Om holdet

Deltagere:
Patienter der har gener i knæene. Det kan være på baggrund af slidgigt, overbelastninger eller operationer. Træningen forsøges opdelt i to niveauer, så der er specifik træning for alle. Der trænes som regel i maskiner den ene halvdel af tiden og stabiliserende øvelser den anden halvdel. Det hele under supervision af en fysioterapeut.

Indhold:
Holdet varer 60 min. Der er fokus på at opbygge muskulaturen omkring hofte, knæ og fod. Der er både fokus på at opbygge muskelstyrken, men også på styring og kontrol af knæet. Træningen foregår i maskinerne, som øvelser i salen og evt. som cirkeltræning hvor det er hensigtsmæssigt.

Slutresultat:
Målet med træningen er at nedsætte smerter og gener fra knæene og bedre funktionen, så man kan komme videre med dagligdags aktiviteter eller sport.

Low Load

Om holdet

Har du et ønske om at forbedre din kropsholdning, din stabilitet og udholdenhed i musklerne, samt din generelle kropsbevidsthed? Så er Low Load noget for dig!

Begyndere: Holdet henvender sig til patienter, som har gener eller smerter fra lænderyggen og/eller bækkenet. Undervisningen foregår i et roligt og kontrolleret tempo, og der tages individuelle hensyn. Der lægges særligt vægt på stabilitetstræning gennem øvelser, som genopbygger styrke og udholdenhed i de skeletnære muskler. Derudover vil der indgå aktive afspændingsøvelser samt bevægelighedsøvelser. Træningen indeholder øvelser på måtte samt øvelser med lette træningsredskaber som fx bolde og elastikker. Der er ingen krav om træningsniveau, men da en stor del af øvelserne foregår liggende, er det en forudsætning, at man kan komme op og ned fra gulvet.

Øvede: Low Load har en fysioterapeutisk indgangsvinkel til træningsformen Pilates. Træningen er skånsom, men effektiv med fokus på samspillet mellem den dybe stabiliserende mave-, ryg- og bækkenbunds muskulatur. I Low Load er det de stabiliserende muskler, der hovedsageligt trænes. Det vil styrke kroppens led og  beskytte kroppen mod overbelastninger under fysisk aktivitet. Desuden fokuseres der på at holde de større muskelgrupper afslappede, hvorved man bliver mere bevidst om sine spændinger i kroppen, så unødvendige muskelspændinger og smerte undgås. I Low Load er kvaliteten i øvelsernes udførelse essentielt. Derfor foregår træningen i et roligt og kontrolleret tempo, så det er muligt at koncentrere sig om kvaliteten i de enkelte øvelser og bevægelser. Formålet med fysiopilates er at styrke stabiliteten og udholdenheden af koppens stabiliserende muskler, samt at optimere kropsholdningen og kropsbevidstheden. Low Load er funktionel træning, som man kan overføre til hverdagssituationer, således at unødvendigt slid og smerte i bevægeapparatet undgås. Vores Low load er kvalitetssikret. Hvert hold rummer maximalt 10 deltagere, for at sikre at den enkelte deltager opnår den ønskede kvalitet i øvelserne, og kan modtage tilstrækkelig vejledning under træningen. Træningen henvender sig alle som ønsker forebyggende træning, vedligeholdende træning eller genoptræning. Eftersom Low Load er meget hensynstagende og tilpasset individuelt, kan alle deltage uanset skade eller træningsniveau.

Pris:
Fitness medlemmer: 500,- kr. (10 klip)
Ikke fitness medlemmer: 750,- kr. (10 klip)
Fysioterapeutisk træning er tilskudsberettiget med op til 50% ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark
Med henvisning til fysioterapi: 116,76 kr. pr. gang

Parkinsonhold

Om holdet

Borgeren med parkinsonisme vil starte sit træningsforløb med en individuel samtale og fysioterapeutisk undersøgelse, hvorefter fysioterapeuten og borgeren ligger en fælles plan og målsætning for videre genoptræning og forebyggende træning.

Fysioterapeutisk træning målrettet borgere med parkinsonisme foregår på diagnose specifikke parkinsonhold, eller som individuel fysioterapeutisk træningsintervention, dette vurderes ved den indledende samtale.

Træningen tager hensyn til hver enkelt deltagers funktionsniveau, og hver deltager får lavet et individuelt træningsprogram. Fysioterapeuten som varetager parkinson træningen har interesse område og specialviden omkring parkinsonisme, og der arbejdes ud fra de europæiske guidelines for fysioterapi for parkinsonisme. 

Vi har pt. 7 parkinson hold om ugen.

Poliohold

Om holdet

Træning for folk med senpolio problemer.

Indhold:
Træningen er delt op med en individuel selvstændig træning i maskiner og øvelser. Der er mulighed for støtte til nogle øvelser, hvis dette er nødvendigt. Der er primært træning i maskiner med luftmodstand, så der ikke skal flyttes vægte. Derefter er der fællestræning i holdtræningsrum, med hovedsagelig fokus på balance og koordination. Der er behov for at den enkelte kan komme ned og op fra gulv. Der kan gives støtte til dette.

Reumatologihold

Om holdet

Målet med træning på dette hold, er at øge styrken omkring led og muskler, gennem styrkende og stabiliserende øvelser. Niveauet er tilpasset hver enkel, så alle kan være med, og bliver udfordret efter det niveau man er på.

Indhold:
Den første halvdel af timen er selvtræning, efter et program man typisk har fået af sin fysioterapeut, og den anden halvdel af timen er fællestræning, hvor der vil være en fysioterapeut tilknyttet.

Reumatologihold (unge)

Om holdet

Formål:
Målet med gigthold for unge, er at skabe et hold for de yngre gigtpatienter. Aldersgruppen vil typisk ligge mellem 18 – 30 år. Der er fokus på at øge styrken omkring led og muskler, gennem styrkende og stabiliserende øvelser. Niveauet bliver tilpasset hver enkel, så alle kan være med, og bliver udfordret.

Indhold:
Den først halvdel af timen er selvtræning, efter et program man har fået lavet af sin fysioterapeut. Den anden halvdel af timen er fællestræning, hvor øvelser og niveau bliver tilpasset af en fysioterapeut.

Reumatologisk ryghold / Morbus Bechterew

Om holdet

Dette hold henvender sig til folk med Morbus bechterew, spondylartrit, skoliose mm. Målet med træningen er både at arbejde med bevægelighed, samt at øge styrken og stabilitet omkring nakke, skulder, ryg og bækken. Niveauet er tilpasset hver enkel, så alle kan være med, og bliver udfordret efter det niveau man er på.

Indhold:
Træningen deles op i 2 dele. Den første del består af styrketræning i maskiner efter et individuelt tilrettelagt program, med supervision af en fysioterapeut. Den 2 del består af træning i sal, med fokus på stabilitet og bevægetræning omkring nakke, skulder, ryg og bækken.

Ryghold

Om holdet

Deltagere:
Personer der har LBP efter f.eks. tidligere discusprolaps, artrose/degenerative forandringer, spondylolistese, uspecifik LBP e.l. (ingen røde flag). Dvs. patienter der har bevægelses relateret LBP som seqv. efter ovenstående diagnoser. Deltagerne skal ikke være i det akutte eller inflammatoriske stadie. Før patienterne kan henvises til holdet bør der kobles en retningspræference (Mckenzie)/neuromuskulær kontrol deficit (Dynamisk stabilitet) på den enkelte deltager. Hvis dette ikke er udført, inden den enkelte starter på holdet, afsættes tid i kalenderen hvor patienten vurderes og der laver målsætning sammen med patienten.

Indhold:
Holddeltagerne stifter bekendtskab med stabilitetstræning for muskelkorsettet i relation til truncus (lokal stabilitet) og derefter lære at udføre retningskontrol (global stabilitet) for til sidst sikre at øvelser med ekstern belastning kan praktiseres. Derved kan deltagerne sikkert og stabilt udføre bevægelser der er relevante for dagligdagsbelastninger.(global mobilitet).

Varighed og indhold:
Holdet finder sted to gange om ugen, tirsdag og torsdag. Forløbet strækker sig over en 8-12 ugers periode. Det er specifik træning i hele forløbet, så der vil ikke være undervisning, som på f.eks rygskole.

Slutresultat:
At deltagerne får en oplevelse af, at specifik træning afhjælper LBP og ved at integrere træning til dagligdagsfunktioner kan gener fjernes og samtidig forebygge recidiv. Derudover gives forståelse for at profylaktisk træning er en nødvendighed, for at recidiv ikke finder sted, og vejleder den enkelte deltager i konkrete træningsforslag. Kvantitativ (COPN) og kvalitativ (Roland Morris eller patient udsagn) måling af patienterne finder sted ved start tidspunkt og i slutningen af forløbet.

Sclerosehold

Om holdet

Holdet har til formål at vedligeholde og/eller forbedre muskelstyrken, konditionen samt balancen hos personer med Multipel Sclerose. Holdet er opbygget af 30 min selvtræning, hvor der er fokus på individuel gradueret styrketræning i centrets maskiner. Der vil blive lagt et individuelt træningsprogram som har fokus på den enkeltes problemstilling. Til sidst er der 30 min fællestræning hvor holdet er samlet, her er fokus på balance, stabilitets- og styrketræning. Der anvendes diverse balanceredskaber, bolde, elastikker, easyline mm. Ydermere har vi et kørestolshold hvor holdtræning omfatter styrke- og konditionstræning samt udspænding.

Holdene er inddelt efter niveau og vi har i øjeblikket 6 sclerosehold.

Skulderhold

Om holdet

Dette er et hold for de med en langvarig skulderproblematik. Det vil sige en smertefuld og/eller stiv skulder. Hensigten med træningen på holdet er at deltagerne skal få reducerede smerter og forbedret funktion i skulderen. Træningen foregår på hold med op til otte deltagere hvor der laves øvelser med enkle redskaber, hvor mange af øvelserne er noget man også kan lave hjemme. Deltagerne får forskellige træningsprogrammer afhængig af problematik og træningen tilpasses den enkelte patient.

Varmtvandsbassin

Om holdet

Vi tilbyder træning i varmtvandsbassin. 

Vi har mulighed for at bruge Guldkrogs varmtvandsbassin flere gange om ugen. Det er en fysioterapeut fra FysioDanmark Vejle, som står for træningen. Træningen består bl.a. af øvelser som forbedrer konditionen, muskelstyrken, balancen, koordinationen, stabiliteten omkring kroppens led, samt fremme kroppens bevægelighed. Fordelen ved at træne i vand er at kroppens vægtbærende led bliver aflastet, da vandet løfter op. Derudover giver varmen velbehag og lindre ømme led og muskler – og så er det sjovt! 

Bassintræning henvender sig til en bred vifte af personer, men det er særlig godt til dig med fx. gigt, ondt i ryggen, gangbesvær, balanceproblemer eller kroniske smerter. Du skal være selvhjulpen, så du selv kan komme af og i tøjet, samt i og op af bassinet. 

Hvis du tænker, at det er noget for dig, skal du tale med din fysioterapeut og han/hun vil hjælpe dig med at blive tilmeldt det rette hold.

Vi har hold:

 • Tirsdag  kl. 14.30 – 15.15 og 15.15 – 16.00
 • Torsdag kl. 14.30 – 15.15 og 15.15 – 16.00

Pris:
Nogen kan få træningen vederlagsfri hvis de har en diagnose der berettiger hertil, ellers vil der være en egenbetaling.

Om holdet

SeniorFitness er tilpasset et ældre publikum på 50+. Timen består af gode styrke- og stabilitetsøvelser med brug af redskaber som håndvægte, elastikker, bænke og bolde. Der er også enkelte pulsøvelser.

Forudsætningen for at deltage på holdet er blot, at du er 50+. Der tages selvfølgelig hensyn til individuelle træningsniveauer samt eventuelle problematikker. Før/efter træningen vil der være mulighed for socialt samvær i centerets caféområde.

Om holdet

Timen kræver ingen forudsætning for, at man kan deltage. Der tages hensyn til individuelle træningsniveauer samt skavanker.  Træningen består af puls- og styrkeøvelser, hvor der vil være fokus på at tone.

Om holdet

Balancefit er mobilitetstræning med fokus på at styrke krop og balanceevne. Timen består af forskellige styrke- og koordineringsøvelser, men kan også indeholde øvelser til blandt andet mave, ryg og core. Timen er for alle.