Samtykkeerklæring - FysioDanmark ApS

Ved at udfylde skadeformularen på fysiodanmark.dk/sport afgiver du hermed samtykke til, at oplysninger om dig videregives til FysioDanmark ApS og den enkelte FysioDanmark klinik.

Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger - FysioDanmark ApS

De oplysninger der videregives er (i) almindelige oplysninger (artikel 6), herunder navn, kontaktoplysninger og kundetilfredshed (ii) særlige kategorier af personoplysninger (artikel 9), herunder cpr-nr., helbredsoplysninger, behandlingsoplysninger, og journaldata fra behandlinger.

Uden dit samtykke må vi ikke videregive dine oplysninger til den enkelte FysioDanmark klinik eller FysioDanmark ApS.

Dine personoplysninger bliver behandlet for at kunne levere sundhedsfaglige ydelser, herunder skades-behandling og performanceoptimering og for at kunne håndtere afregning, opfølgning, klagebehandling og kvalitetssikring af behandlingsforløbet. Formålet med behandlingen er videre at koble data fra forskellige kilder og analysere disse for at udvikle protokoller, der giver bedre diagnostik og behandlingsforløb hos den enkelte FysioDanmark klinik. FysioDanmark ApS opbevarer oplysningerne i mindst 5 år efter reglerne i journalføringsbekendtgørelsen.

Dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, ud over vores databehandlere, men vil på overordnet og anonymiseret niveau indgå i forbindelse med afrapportering omkring kvalitetssikring og produktoptimering.

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vores kontaktoplysninger, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder:

 

FysioDanmark ApS

Langager 6,
2680 Solrød Strand

Mail: fysiodanmark@fysiodanmark.dk

CVR. 33600402

 

Endelig kan du gøre dine rettigheder gældende direkte over for den enkelte FysioDanmark klinik, hvor du modtager behandling.

Jeg samtykker hermed til, at:

  • FysioDanmark ApS må videregive mine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og personnummer, til af dig ønskede FysioDanmark klinik til brug for at, klinikken kan kontakte dig telefonisk.
  • FysioDanmark ApS og FysioDanmark klinikken samt disses underleverandører må sende mig bookingbekræftelse, adviseringer, kvalitetssikring- og tilfredshedsundersøgelse indeholdende fx Net Promoter Score pr. e-mail og SMS.
 

Endeligt kan du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet:

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk