Medical fitness – træning på henvisning

Medical fitness er et superviseret genoptræningsforløb, hvor din træning bliver justeret og korrigeret af en fysioterapeut. Din fysioterapeut henviser dig til Medical fitness, når det vurderes at passe ind i dit behandlingsforløb. 

Medical fitness foregår i vores fitnesscenter, hvor du modtager et målrettet og fysioterapeutisk relevant træningsprogram som du bliver instrueret i af din fysioterapeut.

Hvad er formålet med Medical fitness?

Øvelsesterapi, træning og bevægelse er en vigtig del af fysioterapi, og skal udføres korrekt for at vi opnår den ønskede behandlings effekt. Derfor er det særligt vigtigt, at der bliver fulgt op på dine træning – for at sikre kvalitet og kontinuitet i din behandling og træning. Din fysioterapeut justerer og korrigerer dine øvelser således at de bliver tilpasset til netop dit funktionsniveau og henvisningsdiagnose, samt progredieret i takt med udviklingen af din behandling og genoptræning. Træningen er et samarbejde mellem fysioterapi og fitnesscenter. Medical fitness giver dig muligheden for at udføre din genoptræning under superviserede rammer, samt benytte dig af fitnesscenterets tilbud.

Deltagelse på Medical Fitness:

Din fysioterapeut henviser dig til Medical fitness, når det vurderes at genoptræning vil passe ind i dit behandlingsforløb. Fysioterapeuten målretter og vejleder i et træningsprogram der er relevant ift. det du er henvist med og det du har henvendt til fysioterapeuten med. Medical fitness er genoptræning, som kan foregå som eneste intervention eller sideløbende med behandlingsforløb hos din primære fysioterapeut.

Fysiologisk effekt af træning:

Fysisk træning og øvelsesterapi, som er målrettet mod de funktionsbegrænsninger din krop har, kan genoptræne dig og forebygge, optimere dit behandlingsforløb. Kroppen reagerer på træning ved at bygge muskler op og styrke dit kredsløb, så det bliver stærkere og bedre efter hver træning. Det betyder, at de belastninger som du udsættes for i dagligdagen begynder at belaste kroppen mindre, fordi du er blevet stærkere af træningen. Forskning viser, at træning sammen med andre ligesindede, samt en meningsfuld målsætning kan motivere til at træningen fastholdes. Motivation og målsætning arbejder vi med, som en fast del af Medical fitness

Praktisk:

Du bliver instrueret i træningsprogrammet – det tager ca. en time inkl. den tid fysioterapeuten bruger på at lave programmet i vores elektroniske træningssystem. Du kan efter programlægningen se og printe dine øvelser via digifys.com eller via appen; Digifys patient portal. Herefter vurderer din fysioterapeut hvor tit du skal have opfølgning på din træning. Tiden skal bookes med det samme hos sekretærerne. Når du har opfølgning må du gerne være opvarmet og være klar til at træne. Hver gang, at du træner skal du tjekke ind med dit sygesikringskort. Husk at medbringe dit træningsprogram til opfølgningerne.

Tilskud fra Sygesikring Danmark:

Medical fitness er et fysioterapeutisk genoptræningsforløb, som du opstarter når den fysioterapeut vurderer det det er relevant med genoptræning, du skal derudover have en henvisning fra egen læge. Det muligt for dig, som er medlem af Sygesikring Danmark, at modtage tilskud til dit fysioterapeutiske genoptræningsforløb.

Træning ekskl. vejledning og opfølgninger – pris 254,- kr. pr. mdr. – betaling via DIBS med henvisning fra egen læge.
Opfølgning på træning (fysioterapeutisk supervision kr. 190,30 med henvisning).

Træningstider Medical fitness:
Mandag – torsdag kl. 07.00 – 18.00
Fredag kl. 07.00 – 16.00

Træningstider fitness:
Mandag – søndag kl. 05.00 – 23.00 (Kræver medlemskort for at kunne komme ind)

gode råd til en sund hverdag

Følg med, når vores dygtige fysioterapeuter sætter fokus på forskellige temaer omkring fysioterapi, særlige problematikker og livsstil samt giver gode råd til en sund hverdag.

Læs mere og få inspiration på vores blog
Læs mere og få inspiration på vores blog
Læs mere og få inspiration på vores blog

Følg med på facebook