Ultralydsscanning

Med ultralydscanning er det muligt, mere præcist at afvise eller bekræfte f.eks. patologiske tilstande i og omkring sener, muskler og led. Hermed kan der hurtigere stilles en fysioterapeutisk diagnose, og en korrekt behandling. Ultralydscanning kan desuden bruges som opfølgende undersøgelse, til vurdering af behandlingseffekt, og således være med til at optimere et behandlingsforløb. Ligeledes kan ultralydscanning bruges til, at give en bedre forståelse for egne fysiske problemer, og den fysioterapeutiske behandling. Herunder ultralydsvejledt aktivering af muskler, så behandlingen /træningen bliver specifik og effektiv. Der findes ikke lignende modaliteter, der kan give den samme form for visuel bio-feedback. Sidst men ikke mindst kan ultralydscanning hjælpe med til at afgøre, om der skal henvises til en anden, ikke-fysioterapeutisk undersøgelse og behandling f. eks. kirurgisk eller medicinsk, og således medvirke til, at den rigtige behandling bliver sat i gang så hurtigt som muligt.

Scanning-Custom