Vederlagsfri fysioterapi

FysioDanmark Vejle arbejder løbende på at forbedre tilbuddet til de mange vederlagsfrie patienter her i huset.

Vi er eksperter i vederlagsfri fysioterapi og for at kvalitetssikre behandlings- og træningstilbuddene tester vi systematisk alle vederlagsfrie patienter, som går til individuel behandling og holdtræning. Formålet med at teste er, at vurdere effekten af de tilbud vi giver til dig som vederlagsfri patient, og bruge denne viden til at lave endnu bedre tilbud. Derfor bliver du testet på din funktion tre gange om året, så vi kan se om dit funktionsniveau ændrer sig. Hvis det er første gang du er til fysioterapi vil du efter din indledende konsultation med fysioterapeuten blive booket til den test, der bedst kan bruges til at vurdere dit funktionsniveau. Din fysioterapeut vil være opdateret på dine resultater og bruger disse resultater til at justere og målrette behandlingen individuelt, som på hold. Hvis du gerne vil have en forklaring på, hvad resultaterne betyder efter en test, kan du tale med din fysioterapeut om resultatet enten i forbindelse med holdtræning eller ved din næste individuelle konsultation. Det er vigtigt at understrege at testresultatet udelukkende bruges til at justere den enkelte patients behandlingsforløb, det bliver ikke et mål for om du er berettiget til vederlagsfri behandling eller ej.

For dig som vederlagsfri patient betyder det at:

  • Du bliver testet 3 gange om året. Første gang skal du booke tiden hos sekretærerne, herefter bliver testene aftalt løbende.
  • Test er målrettet 3 funktionsniveauer - det betyder, at din fysioterapeut udvælger den test, der passer til din funktionsevne.
  • Vi kender effekten af din behandling efter test, og din fysioterapeut tilpasser behandlingen individuelt, så du får mest muligt ud af din træning.
  • Du bliver tilbudt træningsmuligheder, der målretter det behov du har, om som du får afklaret med din fysioterapeut.
  • Træningen er fortrinsvis træning på hold med andre, som har samme diagnose som dig eller samme behov for at træne én funktion målrettet (styrke, balance, kredsløb mm)
  • Det er vigtigt, at du møder op til test, men skulle du blive forhindret skal du melde afbud senest kl. 09.00, og booke en ny tid med det samme.

Se vores folder om Vederlagsfri fysioterapi her 

Kommunal genoptræning:

Hvis du bliver udskrevet fra hospital efter indlæggelse eller operation, kan du blive tilbudt kommunal genoptræning. Du bliver visiteret igennem Sundhedscenter Vejle, og herefter bliver du evt. tilbudt genoptræning hos FysioDanmark Vejle. Genoptræningsplanen sendes til os via e-boks, hvorefter vi kontakter dig angående konsultation. Hos FysioDanmark Vejle ligger vi vægt på, at du hurtigst muligt bliver klar, til at klare dagligdagsaktiviteter og dit arbejde. Genoptræningen vil være aktivitet i vores træningscenter eller ved hjemmeøvelser, men kontrolleret på klinikken. hvis fysioterapeuten vurderer det er relevant, kan manuel behandling være en del af dit genoptræningsforløb.

Hjemmebehandling:

I FysioDanmark Vejle behandler vi også borgere i eget hjem, som har svært ved at komme til klinikken. Den individuelle konsultationstid vil blive planlagt afhængig af patient, behandler og logistik. For at få hjemmebehandling under sygesikringen kræver det en særlig henvisning fra din læge. Hvis du har en henvisning til hjemmebehandling vil Sygesikringen Danmark yde tilskud. Udover normaltaksten vil der være et kørselstillæg som afhænger af afstanden til klinikken. Hvis du har rettighed til vederlagsfri fysioterapi, og ikke kan komme på klinikken, så kan du også få hjemmebehandling. Får du vederlagsfri fysioterapi, bliver kørselstillægget dækket sammen med resten af behandlingen.

Er du i tvivl, om du har ret til vederlagsfri fysioterapi, kan du kontakte din egen læge eller FysioDanmark Vejle.

Vederlagsfri