Hjertehold

Patientgruppe: Hjerteholdet er et specifikt holdtræningstilbud til dem, som har været gennem et genoptræningsforløb efter en hjerte-karsygdom. Hjerteholdet træner flere gange ugentligt, typisk kommer deltagerne på et eller to af holdene. Deltagerne på hjerteholdet får udover selve holdtræningen fri adgang til at benytte træningscentrets faciliteter alle ugen syv dage. FysioDanmark Vejle og FysioDanmark Vejle Fitness samarbejder om hjerteholdstræningen, således at deltagerne indmeldes i fitnesscenteret med mulighed for fri afbenyttelse af træningscenteret og holdtræning, men så ydermere får mulighed for fysioterapeutisk holdtræning på hjertehold.

Formål: Formålet med holdet er at støtte og vedligeholde deltagerne i en aktiv hverdag. Holdet er en fortsættelse af genoptræningen via styrke og konditionstræning, hvilket er med til at fremme kroppens funktion og kredsløb.

Remedier: Træningen vil bestå af traditionel holdtræning, lege/boldspil, træning i fitnesscentret og udendørstræning. Derudover vil hver enkelt deltager få tilrettelagt et individuelt træningsprogram, så denne er rustet til at træne på egen hånd.

Test/retest: Der udføres ingen test på deltagerne. De skal blot være oprettet og tilmeldt ved FysioDanmark Vejle Fitness med et gældende fitness abonnement.

Eksklusionskriterier: Eksklusionskriterierne for deltagelse på holdet er at deltageren har for mange problemstillinger som gør at de ikke vil kunne træne aktivt på holdet. Alternativt hertil vil være torsdagsholdet som fokuserer mere på maskintræning og træning i easyline. Patienten kan også være tilmeldt medical fitness som gør at der løbende vil være opfølgning på deres tilstand.

  • Mandag:     Kl. 7.30 – 8.30       Styrke og kondition. Niveau 1
  • Tirsdag:      Kl. 7.30 – 8.30      Styrke og kondition. Niveau 2
  • Torsdag:     Kl. 9.00 – 10.00     Styrketræning. Niveau 1
  • Fredag:      Kl. 7.30 – 8.30      Styrke og kondition. Niveau 2