Ryghold

Deltagere:
Personer der har LBP efter f.eks. tidligere discusprolaps, artrose/degenerative forandringer, spondylolistese, uspecifik LBP e.l. (ingen røde flag). Dvs. patienter der har bevægelses relateret LBP som seqv. efter ovenstående diagnoser. Deltagerne skal ikke være i det akutte eller inflammatoriske stadie. Før patienterne kan henvises til holdet bør der kobles en retningspræference (Mckenzie)/neuromuskulær kontrol deficit (Dynamisk stabilitet) på den enkelte deltager. Hvis dette ikke er udført, inden den enkelte starter på holdet, afsættes tid i kalenderen hvor patienten vurderes og der laver målsætning sammen med patienten.

Indhold:
Holddeltagerne stifter bekendtskab med stabilitetstræning for muskelkorsettet i relation til truncus (lokal stabilitet) og derefter lære at udføre retningskontrol (global stabilitet) for til sidst sikre at øvelser med ekstern belastning kan praktiseres. Derved kan deltagerne sikkert og stabilt udføre bevægelser der er relevante for dagligdagsbelastninger.(global mobilitet).

Varighed og indhold:
Holdet finder sted to gange om ugen, tirsdag og torsdag. Forløbet strækker sig over en 8-12 ugers periode. Det er specifik træning i hele forløbet, så der vil ikke være undervisning, som på f.eks rygskole.

Slutresultat:
At deltagerne får en oplevelse af, at specifik træning afhjælper LBP og ved at integrere træning til dagligdagsfunktioner kan gener fjernes og samtidig forebygge recidiv. Derudover gives forståelse for at profylaktisk træning er en nødvendighed, for at recidiv ikke finder sted, og vejleder den enkelte deltager i konkrete træningsforslag. Kvantitativ (COPN) og kvalitativ (Roland Morris eller patient udsagn) måling af patienterne finder sted ved start tidspunkt og i slutningen af forløbet.